Case Study – מיזוג מבנה משרדים

האתגר:

תכנון מערכות מיזוג למבנה משרדים חדש  עם 7 קומות בשטח כולל של כ- 5000 מ"ר.  מרבית השטח מוקצה למעבדות מחשבים "משרדיות". המבנה צמוד לקבוצת מבנים קיימת בעלות מתווה פעילות דומה בבעלות אותו היזם.

המבנה ישרת את היזם ולא יושכר לחוכרים חיצוניים.

התקציב מוגבל.

תיאור נקודת הפתיחה לתכנון:

המבנה החדש נבנה בצמוד לשני מבנים קיימים הממוזגים ע"י מרכז אנרגיה הממוקם על גג אחד המבנים. מרכז האנרגיה מורכב משני מקררים (צ'ילרים) מקוררי אוויר עם מקום יעודי להתקנה של שני מקררים נוספים. הצנרת הראשית יורדת למרתף המבנה  ומתחברת למבנה הסמוך הקיים ( המבנה השני).

מנסיוננו עם לקוח זה, לאורך השנים מעבדות המחשבים מתפתחות למעבדות מתוחכמות ואף לחדרים נקיים. עם זאת, היזם הצהיר כי לא יהיו שינויים בייעוד המבנה ותכולתו ב20 שנה הקרובות לפחות.

 

הצגת האפשרויות הכדאיות ביותר:

 1. האופציה הראשונה היא מערכת VRF נפרדת ועצמאית למבנה החדש – הרציונל – תכנון מערכות VRF למבנה משרדים הם הפתרון היעיל והחסכוני ביותר בהסתכלות של עד 15 שנה קדימה. אורך חיי המערכת הוא כ-15 שנה). בנוסף יש לקחת בחשבון כי פתרון זה אינו מאפשר גמישות לשינויים עתידיים בשימוש המבנה ושמערכת VRF מחייבת התקשרות עם ספק יחיד לתחזוקה ועלויות תחזוקה גבוהות יחסית למערכות מים ( צ'ילרים).
 2. האופציה השנייה היא התחברות למרכז האנרגיה הקיים והגדלתו. עלות ההקמה ( ציוד+ התקנה) של אופציה זו יקרה בכ-50% ממערכת הVRF אך היא תאפשר גמישות מלאה לשינוים בעתיד, תחזוקה זולה ואורך חיים של 25 שנה ויותר.

חשוב! בחינת האופציה של הגדלת מרכז האנרגיה דורשת ניתוח המענה הקיים של המרכז לשני הבניינים הקיימים ויצירת פתרון התואם את הקומפלקס בכללותו בהנתן מענה ל3 בניינים.

 

ניתוח האפשרויות :

 1. היזם הוא בעל המבנה והוא יהיה הלקוח היחיד שישתמש בו, ללא לקוחות חיצוניים שיגיעו ויתקינו את מערכות המיזוג שלהם (כפי שקורה במבני Core&Shell רבים). לכן, ביצענו ניתוח טכנו כלכלי ל-25 שנה הכולל עלויות אנרגיה ותחזוקה:
 • במערכות VRF יש להחליף את כלל המערכות כעבור כ-15 שנה – מעבים, מאיידים מהלכי צנרת. העלויות הן לא רק של מערכת המיזוג החדשה אלא גם של פירוקים והתקנה מחדש של תקרות בתוך הקומות.
 • היעילות האנרגטית של מערכות VRF היא טובה יותר משל צ'לרים מקוררי אוויר.
 • עלויות התחזוקה של מערכות VRF היא גבוהה בעשרות אחוזים  מעלות התחזוקה עבור מערכות מקוררות מים (עבור לקוח זה).
 • המסקנה – בתכנון כלכלי לתקופה של 25 שנה – למיזוג באמצעות מערכות מים יש כדאיות כלכלית מובהקת על פני מערכות VRF
 1. בניתוח מעמיק של דרישות המיזוג בשני הבניינים הקיימים גילינו שמרכז האנרגיה הקיים (בן למעלה מ23 שנה) לא נותן מענה מלא למיזוג שני המבנים הקיימים. עובדה זו מחייבת הגדלת נוספת של מרכז האנרגיה כך שיענה על דרישות הקומפלקס כולו. עובדה זו מחזקת את הרציונל של בחירה באופציה ה2 -מתן פתרון מלא וכולל לבניין השלישי ובמקביל שיפור המצב בשני הבניינים הקיימים בתוספת עלויות שולית.
 2. הצגנו את מסקנותינו בפני היזם ומנהל הפרויקט ולמרות הנטייה הראשונית למערכת VRF בשל ההשקעה הראשונית הנמוכה יותר. התקבלה המלצתנו להגדלת מרכז האנרגיה המשרת את הקמפוס כולו.

 

שלב התכנון :

 1. בשלב ראשון בוצעו תכנוני עומסים, עומס חם וצריכת החשמל לצורך הקמת מרכז האנרגיה על גג המבנה .
 2. בהמשך תכנון מפורט של מרכז האנרגיה כולל בחינת משקלים ותיאום עם יועצים .

3.תכנון המבנה החדש על פי התוכניות האדריכליות בממשק עם יועצי חשמל ואינסטלציה .

 1. הגשת תוכניות מפורטות ומפרטים טכניים למנהל הפרוייקט הכוללים שינויים מותאמים לדרישות היזם.

 

פרט נוסף :

במהלך הביצוע שונו דרישות הלקוח (למרות הצהרתו כי לא יהיו שינויים בייעוד המבנה) ועלתה דרישה להוספת חדר שרתים עם בקרת לחות וחדר UPS עם ציוד מוגן פיצוץ. דבר שלא ניתן היה לבצע במידה והייתה נבחרת מערכת VRF. ( בצוע בקרת לחות במערכת VRF אינה מהימנה ולא קיימות מערכות VRF עם ת"י 60079 המאפשר לציוד אלקטרו מכני להיות מותקן באווירה נפיצה – "מוגן פיצוץ" )

מקרי בוחן נוספים לקריאה

Case Studies – חדר נקי class – 100,000

חדר נקי class – 100,000 עם דרישת יציבות טמפרטורה  – בקרת לחות ומהירות זרימה נמוכה.   האתגר: תכנון חדר נקי עם מערך דרישות כלדהלן :

דילוג לתוכן