Case Study – התקנת גנרטור גז ומקררי ספיגה

Case Study – בחינת כדאיות התקנת גנרטור גז ומקררי ספיגה

 

האתגר:

קבלן זכה במכרז לתכנון הקמה והפעלה (DBOT) של בסיס למשך 25 שנה.

לדרישת הקבלן – עשינו בחינה מפורטת לשאלה: האם קיימת כדאיות בהתקנת  גנרטור גז ומקררי ספיגה לבסיס או שעדיף להמשיך בצריכת החשמל דרך חיבור לרשת החשמל הארצית.

בחינת הכדאיות דרשה היקף נרחב של איסוף מידע ובירור  מול מדורים שונים בצה"ל ומול צדדי ג' וספקי שירותים כגון חברת הגז.

נתוני הפתיחה לבחינת הכדאיות:

יזם פרטי התקשר עם הצבא בהסכם DBOT במסגרתו התחייב להקים בסיס על כלל המערכות הנדרשות להפעלתו, לספק שירותי תפעול ותחזוקה ולשלם את עלויות האנרגיה למשך 25 שנה.

צריכת החשמל המקסימלית  של הבסיס היא כ-12MWh.( אומדן )

לבסיס תותקן מערכת PV בגודל של 5MWh (ביצועי שיא).

בבסיס יותקנו  גנרטורים לגיבוי הפועלים באמצעות  דיזל, עם זאת גנרטור גז אינו יכול לשמש כגנרטור גיבוי.

במסגרת ההסכם – צה"ל התחייב לשלם כ-30% מחשבון החשמל, הסכם זה אינו כולל חשמל אשר יסופק ע"י היזם (לדוגמא ע"י גנרטור גז) – היזם אינו זכאי להשתתפות צה"ל. (למרות ההפחתה בעלויות ליזם ולצה"ל)

קו אספקת הגז עובר במרחק 5 ק"מ מהבסיס – התקנת קו גז תתבצע רק לאחר התחייבות היזם לשלם 7 מיליון ₪ (בפריסה לתשלומים) לספק התשתית.

במאמר מוסגר, חלק מנתוני הפתיחה אינם מיטביים או ברורים ברמה המקצועית, ניסיון מקדים שלנו לשיפור תנאי הבסיס ליציאה לדרך, לא הניבה תוצאות בשל התנגדות הצדדים.

בפני היזם עומדות מספר אפשרויות :

אפשרות ראשונה – חיבור לרשת החשמל – קבלת השתתפות בעלויות מצה"ל וחסכון בעלויות הקמה .

אפשרות שנייה – התקנת  גנרטור גז ומקרר ספיגה שתפקידו לנצל את החום השיורי של גנרטור הגז ולייצר מים קרים למיזוג אוויר – המשמעות – השקעה משמעותית בהקמה  במימון עצמי של היזם ומאידך הקטנה משמעותית של עלויות צריכת האנרגיה ( ללא השתתפות של צה"ל).

בנוסף  – בחינת כדאיות בהתקנת מקרר ספיגה נוסף שיעבוד ישירות על גז ויספק את צריכת המיזוג הכוללת של הבסיס וכך צריכת החשמל תקטן עוד יותר.

 

תהליך העבודה -בחינת האפשרויות

  1. בשילוב עם יועץ החשמל ניתחנו את גודל גנרטור הגז אשר כדאי להתקין (כ-2MW), על מנת שהגנרטור יעבוד קבוע בשעות הפעילות של הבסיס. מגודל הגנרטור נגזר גודל מקרר הספיגה – מאחר ואנו מנצלים את גזי הפליטה של הגנרטור.
  2. הגנרטור ומקרר הספיגה תוכננו כך שהם יספקו את צריכת הBaseline של הבסיס לצורך מקסום של הרווחים.

על בסיס ניתוח מזג האוויר בבסיס בוצעה הערכה לצריכת מי מגדל הקירור עבור מקרר הספיגה/ עבור מקרה הייחוס והערכה של  תפוקת הקירור בחורף.

בהמשך  -בחינה כלכלית של הוספת מקרר ספיגה אשר יעבוד ישירות על גז ויקטין את צריכת החשמל – תפוקת המקרר תשתנה בהתאם לצריכת המיזוג של הבסיס.

 

  1. הניתוחים נערכו באופן שעתי תקופתי והותאמו לתעריפי התעו"ז של חברת חשמל.
  2. איסוף מידע וניתוח עלויות תחזוקה, רכישה והקמה של הציוד וחישוב עלויות הגז (כמו עלויות החיבור המתוארות מעלה).
  3. שקלול וסכמת כלל העלויות מבצוע הפרוייקט שלהלן למול תשלום צריכת החשמל הצפויה בגין עלויות מיזוג וחשמל (כולל 30% הנחה) ועלויות נוספות של מקרה הייחוס (תחזוקה, עלות מי מגדל וכו')

תוצאה סופית:

החזר ההשקעה עבור המערכת המוצעת הינו כ-7 שנים.( מתוך משך פרוייקט של 25 שנה) בשקלול המשמעויות המימוניות והתקופה  היזם החליט בסופו של דבר שלא להשקיע במערכת ולהמשיך לפעול מול רשת החשמל על אף התועלת הכלכלית והסביבתית הנובעת מהפרוייקט.

מקרי בוחן נוספים לקריאה

Case Studies – חדר נקי class – 100,000

חדר נקי class – 100,000 עם דרישת יציבות טמפרטורה  – בקרת לחות ומהירות זרימה נמוכה.   האתגר: תכנון חדר נקי עם מערך דרישות כלדהלן :

Case Study – מיזוג מבנה משרדים

האתגר: תכנון מערכות מיזוג למבנה משרדים חדש  עם 7 קומות בשטח כולל של כ- 5000 מ"ר.  מרבית השטח מוקצה למעבדות מחשבים "משרדיות". המבנה צמוד לקבוצת

דילוג לתוכן